Fundus Divadla DISK

Vedení divadla DISK, připravujícího studenty DAMU na dráhu profesionálních umělců, mě oslovilo se zájmem o návrh řešení systému evidence a správy zápůjček kosýtmů a ostatních rekvizit studentům. Výsledné řešení zprostředkovává budoucím produkčním přehledný přehled rekvizit, které jsou aktuálně k dispozici pro jejich projekty, je napojen na univerzitní autorizační servery, hlídá kalendář a poskytuje oboum stranám zápůjčky včasné notifikace o nutných krocích.

  • Laptop
  • Tablet
  • Telefon
  • Klient:

    Akademie muzických umění v Praze

  • Adresa:fundus.divadlodisk.cz
  • Navštívit web